Vill du bli ÄterförsÀljare av HecoinfÀstningar?

Heco tillhandahåller ett brett sortiment av fästelement av hög kvalitet, alltid till konkurrenskraftiga priser. Förutom att hålla högsta klass som leverantörer är vi offensiva när det gäller produktutveckling. I vårt sortiment ingår ett antal patenterade produkter som vi utvecklat i samarbete med våra leverantörer. Våra butiksinredningar skapar ordning i din butik och underlättar för både kunder och butikspersonal. Informativa förpackningar och tydliga produktkategorier förenklar och bidrar till merförsäljning. 

 

BUTIKSINREDNINGAR OCH KONCEPT

För exponering av HECO-produkter i din butik kan vi erbjuda lösningar som både skapar ordning och ökar försäljning. Vi samarbetar med några av Nordens främsta butiksinredare och tillverkare av butiksställ. Du kan tillsammans med våra butikskonsulter skapa ett koncept för tydlig och komplett exponering som passar just din butik och dina förutsättningar. Butiksställen bygger på sektioner om 90 cm och täcker bara en halv kvadratmeter. En bättre utnyttjad yta är svår att tänka sig.

 

FÄRGKODER

Viktig information ska vara tydlig och lättillgänglig. För att underlätta för slutkonsument är våra produkter tydligt indelade och uppmärkta, både på förpackning och hyllkant, i kategorierna inomhus, utomhus och rostfri. 

 

SPRÅK

Våra standardprodukter har alltid etiketter med information på fem språk för att passa den nordiska marknaden. Det finns även möjlighet att få kundspecifika etiketter med valfritt språk och din logo. För detta ändamål samarbetar vi med ledande etikettillverkare.

 

PRODUKTINFORMATION

På produkterna i vårt påspacksortiment hittar du tydliga monteringsanvisningar på förpackningens baksida. Lätt att hitta för både butikspersonal och slutkonsument.

 

HYLLKANTSETIKETTER

Vi assisterar gärna med skyltning och prismärkning av dina hyllplan.

 

FINFO

Finfo-anslutning hjälper dig att alltid ha tillfång till aktuell och kvalitetssäkrad artikel- och prisinformation i ditt kassasystem. Du kan komma åt och ladda ner prestandadokument via kassasystemet.

 

KONTAKT

För mer information eller för att boka ett möte om hur du skulle kunna införliva Heco i ditt produktsortiment, kontakta oss +46 (0)370 37 51 00.

 

 

 

Handdator