CE-dokument

ENGLISH

From July 1th 2013, construction products covered by a harmonised standard must have a declaration of performance and CE marking to be sold within the EU, under the EU Construction Products Regulation. The target is to find a common way to state the performance of the construction product and make trade within Europe easier. For you as a customer this means it will be easier to compare products.

Heco-products with a CE-mark on the box has a Declaration of Performance which you can read and print. Enter article number or EAN-code (13 digits) in the box below. For more information, contact us on phone number: +46 (0) 370 37 51 00 

 

SVENSKA

Den 1 juli 2013 införde Byggproduktsförordningen att de produkter som täcks av en sk harmoniserad standard måste CE-märkas. Målet är att hitta ett gemensamt sätt att redogöra för byggproduktens standard och underlätta handel inom Europa. För din del innebär det att det blir enklare att jämföra olika produkter.


De Hecoprodukter som har CE-märket på asken har en prestandadeklaration som du kan läsa och skriva ut genom att mata in artikelnumret eller ean-koden (13 siffror) i sökrutan nedan. Vill du ha mer information? Kontakta oss på 0370-375100.

 


 

Sök CE-dokument / Search documents

Artikelnummer eller EAN-kod / Article number or Barcode: